U bent in de wondere wereld van de Siberische Kat en
de point variant de Neva Masquerade
 
 

     

 

 

Home
Allergie
Als de kat ‘het’ naast de
      bak doet
Als een kitten geboren is
      wat dan
Baarmoeder ontsteking
Bloedgroepen
Castratie kater
CIN
FeLV
FIP
FIV
Geslachtsbepaling kitten
Giardia
Giftig voor katten
HCM en PKD onderzoek
      hoe gaat dat eigenlijk in
      zijn werk?
HCM & PKD
DNA-testen voor HCM
      & PKD
HCM & PKD test
      adressen Pawpeds
HCM studie bij Siberen
      aan U.C. DAVIS - 2009
HD
Info dieren
      geneesmiddelen
Info ziekte &  gezondheid
Keizersnede
Kitten fases
Niesziekte
Pijn bij katten
Poezenpil
Schimmelinfectie
Sterilisatie poes
Teken
Vaccinatie bij de kat
Vlooien bij een kat
Veterinair Tuchtcollege
Vroeg castratie of
      sterilisatie
Wormen bij een kat
Zomertijd, vakantietijd
     Chippen, Toxoplasmose,
     Parasieten
Nuttige links
  

 

 

 

HCM Studie,
bij Siberen aan U.C. Davis - 2009

U.C. Davis bestudeert momenteel Siberische HCM, op zoek naar de genen die de ziekte bij ons ras veroorzaken. Omdat er verschillende soorten Siberische HCM zijn, is het belangrijk om veel stalen uit HCM positieve katten en hun familieleden te verstrekken. Dit project is volledig gesponsord en momenteel volop in uitvoering. 

Deze studie vereist DNA uit speekselstaafjes. Standaard wattenstaafjes kunnen worden gebruikt voor de stalenlevering. Stalen moeten worden vergezeld van een formulier voor het indienen van stalen, stamboominformatie en alle beschikbare echocardiogram resultaten. Een eenvoudig formulier voor het indienen van de stalen is hieronder beschikbaar. Formulieren in Microsoft XL formaat kunnen worden aangevraagd bij
siberianresearch@comcast.net

1. Vul het online formulier in of vul de gegevens in, met behulp van het onderstaande formulier.
2. Bezorg alleen de staal van ťťn kat per keer. Indien er stalen worden verzameld van meer dan een kat, onderneemt u de stappen 1-6 voor elke kat apart, vooraleer u stalen indient van de volgende.
3. Gebruik 2 wattenstaafjes met dubbele uiteinden. Plaats het puntje van het wattenstaafje tussen de wang en het tandvlees, wrijf dan 8-10 keer krachtig rond.

Gebruik beide uiteinden van het wattenstaafje.
4. Zwaai het staafje gedurende 20 seconden rond in de lucht om het luchtdroog te maken. Vocht kan schade veroorzaken aan het DNA.
5. Plaats de wattenstaafjes in een papieren envelop. Schrijf de naam van de kat op de verzegelde envelop. Wikkel de staafjes niet in plastic of doe ze niet in plastic zakken.
6. Plaats alle stalen, formulieren en de informatie over gezondheid en stamboom in een envelop en verzend deze naar:

R. A. Grahn / Siberian HCM Studies
Department of Population Health and Reproduction,
School of Veterinary Medicine
University of California
Davis, CA 95616, USA

Gelieve een kopie van de stamboom en de echocardiogrammen bij te sluiten, indien beschikbaar. Voeg de volgende informatie toe aan uw staal.

SIBERIAN HCM STUDIE :

Contact Informatie
Naam
Adres
E-mail adres

Informatie betreffende de kat
Geregistreerde naam van de kat
Geregistreerd ras
Naam van de vader
Naam van de moeder
Geboortedatum
Eventuele HCM Diagnose

DISCUSSIE:
Stamboomanalyse van Siberische HCM (hypertrofische cardiomyopathie) toont aan dat de ziekte het ras via vijf verschillende punten binnendrong. Studie van echocardiogrammen en vooruitgang van de ziekte laten zien dat er een minimum van drie verschillende types van HCM bestaan in het Siberische ras. Omdat inteelt blijft voorkomen, vormt HCM een steeds grotere bedreiging voor de stabiliteit van het ras.

In 2008 heeft Siberian Research een voorstel ingediend voor het gebruik van familiegenetica om te zoeken naar de genen die HCM veroorzaken bij Siberen. Het voorstel werd voorgelegd aan Robert Grahn en Dr. Kittleson op UC Davis en later door de Winn Feline Foundation uitgebouwd. Volledige financiering van het huidige DNA-onderzoek is gefinancierd door de Winn Feline Foundation, UC Davis CCAH en door Siberian Research Fondsenwerving.

Een overzicht van het voorstel kan worden bekeken via onderstaande link.

SNP analyse bij Siberische katten met HCM. Robert A. Grahn; Universiteit van California, Davis

http://www.winnfelinehealth.org/Miller_scientific_2008.pdf

STALENVERZOEK:
Er zijn van elke lijn van Siberische HCM een groot aantal DNA stalen nodig. Fokkers en eigenaren van gezelschapsdieren worden sterk aangemoedigd om DNA te bezorgen voor deze studie. Er is ook DNA nodig van katten die GEEN HCM hebben. Deze katten zullen een controle groep voor analyse vormen. Fokkers die katten hebben met gezonde echocardiogrammen, worden sterk aangemoedigd om DNA stalen ter beschikking te stellen. Voor deze studie zijn enkel wanguitstrijkjes nodig.

DNA uitstrijkjes moeten vergezeld zijn van een UC Davis aanmeldingsformulier. Resultaten van echocardiogrammen of overlijdensverslagen moeten worden bijgesloten, waar mogelijk. Vraag alstublieft een DVD kopie van echocardiogrammen indien beschikbaar, aangezien deze door Dr. Kittleson zal worden herzien.

Dit type analyse vereist DNA van naaste verwanten, zelfs als ze gezond zijn. Geef ook het DNA van alle beschikbare rechtstreekse verwanten. Het succes van deze studie hangt af van de samenwerking van zowel fokkers als eigenaren van gezelschapsdieren.

Siberen met HCM
• Vader en Moeder
• Grootouders
• Volle broers en zussen - van elk nest
• Halfbroers en -zussen - van elk nest
• Rechtstreekse afstammelingen

VORIGE DNA STALEN:
DNA staafjes die naar UC Davis verzonden werden, zitten nog steeds in het bestand en blijven voor deze studie beschikbaar. Wanneer reeds bloed of staafjes naar Dr. Kathryn Meurs op WSU toegezonden werden, dienen voor deze studie nieuwe stalen bezorgd te worden.

VORIGE STUDIE AAN WASHINGTON STATE:
De DNA analyse van vorig jaar, door Dr. Kathryn Meurs, zocht naar vijf genen waar gemeenschappelijke HCM mutaties voorkwamen. De gebruikte methode toonde geen enkele van de standaard mutaties bij Siberen aan. De WSU studie bevestigde dat de Maine Coon DNA test niet werkt voor Siberische HCM. Haar lab vereist eerder bloedstalen in plaats van speekselstaafjes, en ze was niet in staat om genoeg stalen te verkrijgen van fokkers.

VERTROUWELIJKHEID:
Alle stalen en ingediende informatie, vallen onder strikte regelgeving inzake genetische vertrouwelijkheid. Geen enkele informatie over DNA, stamboom of ziekte zal worden vrijgegeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de persoon die het staal leverde.
Siberian Research heeft aangeboden om te helpen bij het coŲrdineren en verzamelen van stalen. Als u wenst te weten wanneer uw DNA staal bij UC Davis aangekomen is, stuurt U me uw naam en het aantal stalen dat u geleverd heeft. Ik kan die informatie gebruiken om te achterhalen of uw staal is aangekomen op UC Davis. Vanwege de vertrouwelijkheidregels, is het mij niet toegestaan verdere informatie te verstrekken.

 Helaas, werden met behulp van deze monsters geen verdere oorzakelijke mutaties voor HCM geÔdentificeerd in de gescreende genen.

Winn Feline Foundation
Voor de gezondheid en het welzijn van alle katten.

Moleculaire Evaluatie van het Feline Alpha Tropomyosine Gen bij de Noorse Boskat, Sphynx, Sibeer, Ragdoll en Maine Coon katten met Familiaire Hypertrofische Cardiomyopathie
Grant 08-014

Moleculaire Evaluatie van het Feline Myosin Binding ProteÔne C Gen bij de Siberische Katten met Familiaire Hypertrofische Cardiomyopathie
Grant 08-015

Onderzoekster: Kathryn Meurs, DVM, PhD, DACVIM
Washington State University

Feline hypertrofische cardiomyopathie (HCM) is de meest voorkomende oorzaak van hart- en vaatziekten bij katten. Katten met HCM kunnen een normale levensduur halen, maar helaas, lopen er veel het risico op ernstige gevolgen van de ziekte, zoals congestief hartfalen, arteriŽle trombose of zelfs plotse dood. Er is geen remedie voor de ziekte, en de huidige behandelingen zijn alleen in staat om de klinische symptomen te controleren in plaats van het primaire proces van de ziekte te behandelen.

HCM staat al langer bekend als familiair bij vele kattenrassen. Echter, specifieke causatieve genen werden enkel bij twee rassen geÔdentificeerd: de Maine Coon en de Ragdoll. Terwijl de mutaties bij beide rassen in het myosine bindende proteÔne C gen (MYBPC) te situeren zijn, betreft het aparte mutaties. Bij mensen met familiale HCM, werden meer dan 450 oorzakelijke mutaties in 20 verschillende genen geÔdentificeerd. Deze mate van genetische heterogeniteit kan men ook gaan verwachten bij de gedomesticeerde kat.

Dr Meurs heeft stambomen en genetische monsters verzameld van katten met familiale HCM, met inbegrip van Noorse Boskat, Sphynx en Siberische katten, alsook van een klein aantal getroffen Maine Coon en Ragdoll katten die geen gekende rasmutaties hebben. De monsters werden gescreend op causatieve mutaties in acht van de vaakst gemelde genen, die erom bekend staan mutaties te bevatten die familiaire HCM bij de mens veroorzaken (cardiale troponine I, troponine T, MYBPC-, hartessentiŽle myosine lichte keten, hartregulerende myosine lichte keten, alfa tropomyosine, actine en beta myosine zware keten). Met behulp van op PCR gebaseerde sequentieanalyse werden de codering en verbindingsregio's van de genen vergeleken met nucleotide veranderingen bij HCM zieke katten, de gepubliceerde DNA sequenties en een controlegroep van katten (die zonder HCM).

Helaas, werden met behulp van deze monsters geen verdere oorzakelijke mutaties voor HCM geÔdentificeerd in de gescreende genen. De twee bekende MYBPC mutaties werden evenmin gevonden bij de Noorse Boskatten, Sphynx of Siberische katten met HCM. De katten geŽvalueerd in deze studie kunnen aan familiale HCM lijden die wordt veroorzaakt door een mutatie in een van de andere genen waarvan bekend is dat ze HCM veroorzaken bij de mens, of ze kunnen een mutatie veroorzaakt hebben in een gen dat nog niet geassocieerd is met HCM. Er zal een beoordeling van bijkomende cardiale genen nodig zijn om meer genetische oorzaken van HCM bij katten te identificeren.

Referentie:

Meurs KM, Norgard MM, Kuan M et al.: Analyse van 8 sarcomerische kandidaat-genen voor feline hypertrofische cardiomyopathie mutaties bij katten met hypertrofische cardiomyopathie, J Vet Intern Med 23:840-3, 2009.

Opgesteld door: Susan Little, DVM, DABVP (Feline) © 2009

Vertaald door: Geert Coppieters, www.nevartis.eu © 2010

 

 

 Copyright 2012 © Siberische Kat Info. All Rights Reserved. Disclaimer