U bent in de wondere wereld van de Siberische Kat en
de point variant de Neva Masquerade
 
 

 

 

 

Home
Allergie
Als de kat ‘het’ naast de
      bak doet
Als een kitten geboren is
      wat dan
Baarmoeder ontsteking
Bloedgroepen
Castratie kater
CIN
FeLV
FIP
FIV
Geslachtsbepaling kitten
Giardia
Giftig voor katten
HCM en PKD onderzoek
      hoe gaat dat eigenlijk in
      zijn werk?
HCM & PKD
DNA-testen voor HCM
      & PKD
HCM & PKD test
      adressen Pawpeds
HCM studie bij Siberen
      aan U.C. DAVIS - 2009
HD
Info dieren
      geneesmiddelen
Info ziekte &  gezondheid
Keizersnede
Kitten fases
Niesziekte
Pijn bij katten
Poezenpil
Schimmelinfectie
Sterilisatie poes
Teken
Vaccinatie bij de kat
Vlooien bij een kat
Veterinair Tuchtcollege
Vroeg castratie of
      sterilisatie
Wormen bij een kat
Zomertijd, vakantietijd
     Chippen, Toxoplasmose,
     Parasieten
Nuttige links
  

 

 

 

 

 

Zomertijd, vakantietijd
Chippen, Toxoplasmose, Parasieten

Chippen

Door een microchip onder de huid aan te brengen wordt uw kat met een uniek num-mer geïdentificeerd. De chip wordt met een speciaal afleesapparaatje gedetecteerd. Het nummer van de chip wordt gekoppeld aan uw naam– en adresgegevens. Per heden zal het verplicht zijn elke hond, kat of fret die naar het buitenland gaat te identificeren d.m.v. een tatoeage of een chip. Daarnaast verplichten de meeste die-renverzekeringen een chip. Als uw huisdier vermist is, kan hij of zij via een zoeksys-teem op het internet achterhaald worden.

Wat is een chip? Een transponder of chip is een unieke elektronische identificatiemethode. Het is een buisje van bio-glas, ongeveer ter grootte van een rijstekorrel (zie foto).

De grootte van een chip ten opzichte van een 2-Euro munt Met een chip is uw huisdier altijd herkenbaar, want iedere chip bevat een eigen, unieke code. De chipcode en uw adresgegevens worden opgeslagen in een speciale centrale databank. Als het identificatienummer immers nergens staat vermeld kan het dier ook niet bij de rechtmatige eigenaar worden teruggebracht. Doet het pijn? Het inbrengen van de chip is vrijwel pijnloos voor het dier. De dierenarts brengt de chip in met een injectienaald. Hiervoor is geen narcose nodig. Eenmaal ingebracht zal uw huisdier niet merken dat hij/zij een chip draagt. Een goede identificatie zorgt ervoor dat eigenaar en huisdier sneller herenigd kun-nen worden.

Met uw kat naar het buitenland
Regels:

Uw kat moet te identificeren zijn, door middel van een leesbare tatoeage of een microchip, als u de grens overgaat.
Alle landen stellen in ieder geval een hondsdolheid (=rabiës)vaccinatie mini-maal 21 dagen voor vertrek, óf binnen de geldigheidsduur van de vorige vacci-natie (meestal 1 jaar, voor sommige vaccins 3 jaar) verplicht. Enkele landen eisen een legalisering door de RVV. Sommige landen eisen een bloedonderzoek dat aantoont dat uw kat inderdaad voldoende antistoffen tegen hondsdolheid heeft. Dit zijn bijvoorbeeld Turkije, Noorwegen, Zweden, Malta en het Verenigd Koninkrijk. In uitzonderingsgevallen stelt een land een quarantaine periode ver-plicht.

Bedreigingen:

Teken in Zuid-Europa kunnen ziektes overbrengen, bijvoorbeeld Babesia, Ehrlichia en de ziekte van Lyme (Borrelia). Dit geldt tegenwoordig ook voor de meeste regio's in Nederland, omdat deze ziekten ook in ons land voorkomen. Daarom is heet ver-standig uw hond te beschermen tegen teken.

Muggen in Zuid-Europa of in de Verenigde Staten kunnen de larfjes van hartworm overbrengen. U kunt uw hond beschermen tegen hartworminfectie door middel van een ontwormingstablet die ook de hartworm aanpakt, de paraveterinair kan uw hier-over voorlichten.

Zandvliegen in Zuid-Europa en in de tropen kunnen de ziekte Leishmania overbren-gen. U kunt uw hond beschermen tegen zandvliegen door middel van diverse mid-delen. Ook hierover kunnen onze paraveterinairen u prima voorlichten!

Toxoplasmose

Katten zijn de eindgastheer van de microscopisch kleine parasiet Toxoplasma gondii. Katten kunnen oöcysten (‘eitjes') van Toxoplasma met de ontlas-ting uitscheiden. Deze zijn pas na een paar dagen in staat om te infecteren. Mensen kunnen ook be-smet worden met Toxoplasma; vaak zijn de symp-tomen mild. Er is alleen een probleem als een vrouw pas tijdens de zwangerschap voor het eerst in aanraking komt met de parasiet. Een infectie kan ernstige afwijkin-gen aan het zenuwstelsel van het ongeboren kindje veroorzaken.

Een infectie door direct contact met katten is onwaarschijnlijk. Een kattenbak die da-gelijks verschoond wordt, is ook nooit een probleem. Het is voor alle zekerheid wel aan te bevelen de kattenbak niet schoon te maken als je zwanger bent, handschoe-nen aan te doen als je in de tuin werkt en groenten goed te wassen. Een veel groter risico op Toxoplasmose loopt u met het eten van rauw en onvoldoende verhit vlees, omdat daar trophozoieten (‘larfjes') van Toxoplasma in kunnen zitten.

Parasieten
Vlooien

Vlooien komen geregeld voor. Gelukkig kunnen ze met de huidige vlooienmiddelen die bij de dierenarts verkrijgbaar zijn veilig worden aangepakt.
Ongeveer 95% van het vlooienleven speelt zich niet af op het huisdier maar in de omgeving van uw huisdier, daarom zullen we de omgeving van het dier moeten behandelen. Er zijn diverse merken sprays in de verkoop om de omgeving te behandelen. De nieuwste middelen worden alleen bij de die-renarts verkocht. Een voordeel van deze middelen is dat ze nog niet veelvuldig zijn toegepast en hierdoor is de kans kleiner dat vlooien resistent zijn voor het gebruikte bestrijdingsmiddel. Voor een effectieve behandeling van de omgeving zijn een tweetal zaken van be-lang: 1 Een langdurige werking (tot 6 maanden) van het middel heeft sterk de voorkeur 2 Het middel moet de ontwikkeling van eitje tot larve verstoren.

De omgevingsspray dient u volgens de gebruiksaanwijzing toe te passen. Denk er-aan om donkere plekken (bv. onder kasten, naden en kieren) te behandelen. Behandel ook de ligplaatsen van uw huisdier met deze spray of was de lappen van uw honden op een minimale temperatuur van 60 graden C. Om te voorkomen dat de omgeving opnieuw kan worden besmet met eitjes van vlooien die nog op de huisdieren leven moeten we ook de andere aanwezige huis-dieren behandelen.

De vlo is een klein, plat, bruin insect. Het kan enorm ver springen. Het best gedijt een vlo in een warme en vochtige omgeving. Omdat de huizen te-genwoordig over het algemeen tijdens de wintermaanden goed verwarmd zijn en de ventilatie van de huizen in dit jaargetijde minder is (en de luchtvochtigheid dus toe-neemt), kan een vlooienbesmetting het hele jaar door optreden.

Vlooien zijn niet alleen lastig voor uw huisdier omdat ze jeuk veroorzaken, maar ze kunnen ook parasieten overbrengen. We praten in dit geval over de lintworm. Een vlo is tussengastheer voor de lintworm. Een huisdier met vlooien zal zich krabben en bijten om te proberen zich van deze lastige parasiet te ontdoen. Niet zelden wordt de vlo opgegeten. Draagt de vlo lintwormeieren met zich mee dan kan het huisdier besmet raken met lintworm.

Sommige dieren reageren allergisch op een vlooienbeet. Een enkele beet van een vlo is genoeg voor een extreme reactie van het lichaam. Door enorme jeuk die ontstaat ten gevolge van een vlooienallergie kan een fret zich helemaal stuk krab-ben en bijten. Vaak ontstaat hierdoor weer een secundaire huidinfectie. In het geval van een ernstige vlooienbesmetting kan bloedarmoede het gevolg zijn. Vooral pups zijn hier erg vatbaar voor.

Veel krabben en bijten zijn signalen dat er vlooien op het huisdier aanwezig kunnen zijn. Als u de vacht opzij legt en u vindt zwart gruis (korreltjes) dicht bij de huid weet u bijna zeker dat er vlooien aanwezig zijn. Dit zwarte gruis is de ontlasting van de vlo. Het gebruik van een vlooienkam kan behulpzaam zijn bij het opsporen van vlooien en hun ontlasting. Twijfelt u of het gruis inderdaad vlooienpoep is, leg dan een paar korreltjes op een tissue. Maak de korreltjes op de tissue nat. Vlooienpoepjes zullen dan donkerrood uitvloeien.

De levensstadia van de vlo

Het vlooienleven bestaat uit 4 cycli; Ei, larve, pop en volwassen vlo. De eerste drie fasen maken 95% van het leven van een vlo uit. Een volwassen vlo brengt nage-noeg 100% van de tijd dat hij leeft op uw huisdier door. Een volwassen vlo kan tot 3 maanden leven.

Vloerbedekking onder de microscoop.

A = Vlooieneitjes, B = Vlooienpoep, C = Larve die uit de pop komt.

Volwassen vlooien bijten uw huisdier om bloed te consumeren. Het vrouwtje kan zo'n 50 eitjes per dag leggen, gemiddeld zullen dit er zo'n 25 per dag zijn. De eitjes vallen van het huisdier, bijvoorbeeld op de grond, op de bank of in de auto. De volgende dagen ontwikkelen deze eitjes zich tot larve. De larven van de vlo houden zich bij voorkeur op op donkere plekken zoals in na-den, kieren, onder kasten en banken. Een larve leeft van dierlijk materiaal, bijvoor-beeld huidschilfers. Nadat de larve een aantal keren is verveld verpopt hij zich. Als pop kan een vlo tot wel 200 dagen overleven, maar meestal duurt het popstadium niet langer dan een dag of 4. Mede door trillingen komt de volwassen vlo uit de pop en vervolgens bezoekt het uw huisdier voor een maaltijd. De cirkel is nu rond.

Wisten jullie dat

Je tegenwoordig ook je katten kan laten inenten tegen de vlooien. Laat je eens informeren door je dierenarts hierover.

laat ze 2 maal per jaar door de dierenarts inenten met Program. De prik werkt een half jaar. Deze prik kan gelijk met de kattenniesziekte inenting gegeven worden. Misschien is de prik duurder (€ 29,-per kat, incl. consult en BTW) dan al die druppels en vloeistoffen, maar je hebt er helemaal geen omkijken meer naar. Lees hier meer over de antivlooienmiddel http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?t=51823

Teken

Wanneer uw kat naar buiten gaat, kan hij in gras en struiken teken oplopen. Deze teken kunnen zich met de kaakdelen in-graven in de huid van de kat om bloed te zuigen. Het achterlijf van een teek zwelt op doordat het zich vult met bloed, totdat het zo groot is als een flinke erwt. Ook een enkele teek kan al gevaarlijk zijn, want teken kunnen een groot aantal ziekten overbrengen op de kat. Eén van de bekendste ziekte die overgebracht kan worden door teken is Lyme Di-sease.

De ziekte wordt gekenmerkt door drie stadia, waarbij vooral tijdens het tweede en derde stadium onder andere hartafwij-kingen en neurologische verschijnselen voorkomen. Teken nestelen zich het liefst in de zach-tere huiddelen van een gastheer, bij de hond zijn de favoriete plaatsen: rond de ogen en oren, tussen de snorharen en in

Afhankelijk van het land waar ons huisdier verblijft kan hij besmet worden met ziek-te van Lyme, Babesiosis, Ehrlichiosis en Annaplasmosis. In Nederland is ongeveer 30% van de teken besmet met ziekte van Lyme! Dit betekent dat u uw huisdier goed zal moeten beschermen tegen teken als u met uw huisdier gaat wandelen in een bos- of struikgebied, maar ook als uw kat buiten los loopt. Het is niet zo dat alle middelen voor iedere diersoort veilig gebruikt kan worden. Zo is Permethrin een uitstekend werkend middel bij honden, maar dodelijk voor katten.

Bij de keuze van behandeling is het belangrijk om rekening te houden of er kinderen in huis zijn die veel met de hond of kat knuffelen, omdat je dan een ander middel zult kiezen dan wanneer het huisdier weinig geaaid wordt. Er zijn middelen die zowel tegen de teek als tegen de vlo werken, in vele gevallen is dit erg wenselijk.

Verwijder de teek als volgt: draai de teek rond, terwijl u het gehele lichaam ervan omvat met een speciale tekentang of een pincet met brede onderkant (knijp vooral de teek niet stuk!) en trek de parasiet los van de huid. U kunt ook één wijsvinger op de teek drukken en het lichaam van de teek door draaien om de kop rollen. Meestal laat de teek dan ook snel los.

Verdoof de teek nooit met alcohol of andere middelen, als reactie daarop zal de teek juist nog wat speeksel in de wond brengen, waardoor het risico op Lyme Disea-se groter wordt. Was altijd goed de handen na het aanraken van teken, of beter nog, draag hand-schoenen! Let op dat de monddelen ook meekomen, anders kan het bijtwondje gaan ontste-ken. Op den duur zweren dan de monddelen eruit. Het is beter, om dat te voorkomen.

Oormijt

De oormijt veroorzaakt ontsteking en irritatie van de gehoorgang. In de oorschelp is een zwartbrui-ne prut zichtbaar. Het trommelvlies kan ook be-schadigen waardoor een middenoorontsteking kan ontstaan. De mijten zijn met behulp van een oorkijker goed te zien en eventueel onder een microscoop nog beter zichtbaar te maken. Wij hebben uitstekende middelen voor de behandeling van oormijt. De middelen werken een maand, voor de zekerheid laten we de behandeling na een maand, voor de mijten, altijd herhalen.

 

 

 

 

 

Copyright 2012 © Siberische Kat Info. All Rights Reserved. Disclaimer